המדריך לנפגע בתאונת דרכים בעבודה ותאונות עבודה

המדריך לנפגע בתאונת דרכים בעבודה ותאונות עבודה

ההגדרה לתאונת עבודה מצויה בחוק הביטוח הלאומי אשר קובע כי תאונה עבודה הינה תאונה אשר אירעה לאדם תוך כדי עבודתו אצל מעסיק או מטעמו. תחת ההגדרה נכנסת כל הפעילות הקשורה לעבודה, כלומר תאונת דרכים בדרך למקום העבודה, או כל תאונה אחרת בדרך לעבודה, תאונה במהלך העבודה ותאונה בדרך הביתה שיכולה להיות לדוגמא, תאונת דרכים או נפילה.

תאונת דרכים כתאונת עבודה

על מנת שהתאונה תוכר כתאונת עבודה יש להוכיח כי מתקיים קשר סיבתי בין התאונה לנזק. קושי זה בא לידי ביטוי כאשר מדובר על נזק שאינו יומיומי. כלומר, אדם שנופל מפיגום במהלך העבודה, ונפגע בגב, ברור כי מדובר בתאונת עבודה. נשאלת השאלה, מה קורה כאשר אדם סובל מנזק נפשי או אירוע מוחי או לבבי כתוצאה מתאונת עבודה. במקרים אלו, יש לעמוד בתנאים הקבועים בחוק על מנת שהנזק יוכח כתאונת עבודה. לדוגמא שהאירוע גרם לאותו נזק, למשל מתח רב, יוצא מן הכלל אשר גרם להתקפת לב. במקרה בו טיפלנו אדם אשר החליף תפקיד במקום העבודה ורצה להצטיין בו, נכנס למצב של מתח רב עקב ויכוח עם לקוח ולקה באוטם שריר הלב. נקבע לאחר דיונים בבית הדין לעבודה כי מדובר בתאונת עבודה.

בטרם נדון בזכויות העובד, חשוב להבהיר מספר נקודות חשובות לצורך הצלחת התביעה:

  1. כאשר מדובר בתאונת דרכים שיש לה זיקה לעבודה, חשוב לבדוק האם נסיבות התאונה אכן מקיימות את המבחנים הקבועים בחוק המוסד ביטוח לאומי בקשר לתאונת עבודה. לדוגמא, על מנת שתאונת דרכים בדרך, תוכר כתאונת עבודה, יש להראות כי התאונה אירעה בדרך הקבועה מהבית לעבודה ולהיפך וכי לא היתה סטייה משמעותית בדרך. מאחר ורוב הנפגעים, אינם יודעים האם תאונת דרכים הינה גם תאונת עבודה, כדאי לבדוק קודם לכן עם גורמים מוסמכים, שכן לעיתים רישום במסמכים הרפואיים ולפיו מדובר בתאונת עבודה, יכול לגרום למלחמות מיותרות מול חברת הביטוח שמבחינתה רצוי שהתאונה הינה תאונת עבודה.
  2. כאשר אדם נפגע בתאונת עבודה עליו לדאוג כי מלוא גרסתו תופיע במסמכים הרפואיים ובייחוד בדו"ח פינוי מד"א והקבלה הראשונית בבית החולים או בקופת החולים. לגרסה הראשונית ישנה חשיבות גדולה בדרך להצלחה בתביעה לביטוח לאומי, והתביעה האזרחית.
  3. לעיתים, יש חשיבות גם לפניה מהירה לטיפול רפואי. לדוגמא, אדם אשר נפגע בעבודה ונגרם לו בקע מפשעתי, חייב להגיע לטיפול רפואי בתוך 72 שעות, אחרת תביעתו לא תתקבל.
  4. בתאונות עבודה רבות אשר מתרחשות אצל המעסיק או מטעמו, לדוגמא: נפילות באתרי בנייה, פציעות ממכונות וכדומה, ישנה חשיבות לדווח למשרד העבודה על התאונה על מנת שיוכלו לחקור את התאונה ולקבוע ממצאים לגביה. מעסיקים רבים לא עושים כך, ולכן גם העובד זכאי לדווח.
  5. חשיבות נוספת יש לשאלת מילוי הטפסים לביטוח לאומי, וזאת גם בשל שאלת הגרסה שלעיתים העובד אינו מקפיד לגביה וגם בשל המקרים שהמוסד לביטוח לאומי מכיר בהם כתאונת עבודה. לדוגמא במקרה של מתח רב שנגרם בעבודה וגרם להתקפת לב או אירוע מוחי, חשוב לדעת כיצד למלא את הטפסים לביטוח לאומי.
  6. חשוב לדעת כי פעמים רבות תאונת עבודה עשויה להקים עילה לתביעה גם במסגרת אזרחית, לדוגמא במקרה של תאונת דרכים שהיא במסגרת העבודה, ותביעת רשלנות נגד מעסיק או צד ג' אשר התרשלותו גרמה לתאונה.

מה כדאי לי תאונת דרכים או תאונת עבודה ?

פעמים רבות, נפגעים שואלים עורכי דין תאונות דרכים, האם הם יכולים לבחור ולומר שהתאונה בה נפגעו לא תהיה תאונת עבודה וללכת רק במסלול האזרחי. התשובה על כך, שלילית. במידה ומדובר בתאונת עבודה (והנפגע אכן בדק שמדובר בתאונת עבודה)], אין לו אפשרות לבחור ועליו למצות את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי (כאמור בהמשך המדריך). היה והנפגע יבחר שלא לפנות למוסד לביטוח לאומי ולתבוע את מלוא זכויותיו, הוא ייצא נפסד מכך, מאחר ובתביעה האזרחית ינוכו לו כספים שהיו אמורים להיות משולמים לו במסגרת התביעה למוסד לביטוח לאומי.

כאשר אדם נפגע בתאונת עבודה ישנן זכויות להן הוא זכאי:

דמי מחלה:

אדם אשר נפגע בתאונת עבודה זכאי לפיצוי בגין ימי היעדרות מהמוסד לביטוח לאומי. על הנפגע להגיש למוסד לביטוח לאומי טופס תביעה לדמי פגיעה. המוסד לביטוח לאומי משלם עד 91 ימים כאשר בסיס השכר הינו 75% ממוצע השכר בשלושת החודשים לפני התאונה ולעצמאי החישוב יבוצע לפי מקדמות בשנה הקודמת. כעקרון, ישנה תקרה לדמי פגיעה חודשיים שלא יעלו על 25,597 ₪.

חשוב להדגיש כי אם חופשת המחלה של העובד פחותה מ-12 ימים, 3 הימים הראשונים ישולמו על ידי המעביד בשיעור של 75% מהשכר ואת שאר הימים יקבל מהמוסד לביטוח לאומי. באם חופשת המחלה עולה על 12 ימים, העובד יקבל ממעסיקו את 9 הימים הראשונים והשאר ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

נכות:

כאמור, לאחר 91 ימים, זכאי הנפגע להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות, אז יעמוד בפני וועדות רפואיות אשר ייקבעו את נכותו. היה ותקבע לו נכות ישולמו לו גמלאות או קצבאות. היה ותקבע נכות זמנית הוא יקבל קצבאות עד לקביעה סופית של אחוזי הנכות. יובהר כי נכות פחותה מ-9% אינה מזכה בגמלה כלשהי. נכות בשיעור של 9% -19% מזכה בגמלה חד פעמית והחל מנכות בשיעור של 20% ומעלה יהיה העובד זכאי לקבצה חודשית.

על קביעת הוועדה מדרג ראשון ניתן להגיש ערר לוועדת הערר בכל שאלה. כלומר, אם הנכות אינה מוצאת חן בעיני העובד. על וועדת הערר ניתן להגיש ערעור בשאלת חוק בלבד לבית הדין לעבודה. לדוגמא: אם הוועדה התעלמה מממצאי בדיקה מסוימת אשר הדגימה ממצאים או אם הוועדה לא נימקה את החלטתה.

חשוב לציין כי בזמן הנכויות הזמניות יכול העובד לשוב לעבודה ולהמשיך לקבל את הקצבאות. כמו כן, עובד אשר אינו יכול לשוב לעבודה ואין לו מקור הכנסה, יכול להגיש בקשה להכרה בו כ-"נכה נזקק" ואז הוא יקבל קצבאות מלאות, בגובה 75% משכרו.

בנוסף, לאחר שנקבעת נכות לצמיתות, יכול העובד להגיש כל חצי שנה תביעה להחמרת מצב.

טיפולים רפואיים:

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יקבל הנפגע טיפול רפואי, כולל תקופת החלמה, התאוששות ושיקום, משירותי הבריאות במדינה, וזאת בהתאם לחוק הביטוח הלאומי.

עובד אשר נפגע בתאונת עבודה צריך להמציא טופס 250 שחתום על ידי המעביד למוסד הרפואי.

לעיתים המוסד לביטוח לאומי דוחה את התביעה, מה עושים אז?

לא תמיד מכיר המוסד לביטוח לאומי בתאונת דרכים כתאונת עבודה מסיבות שונות, אז יכול העובד להגיש תביעה בנושא לבית הדין האזורי לעבודה. פעמים רבות אשר נידחת תביעה להכרה בתאונת עבודה בשאלת קשר סיבתי, בית הדין לעבודה ממנה מומחה מטעמו על מנת שיקבע את שאלת הקשר הסיבתי. על קביעתו של בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה.

כל הזכויות שמורות לעו"ד ליאנה חזין רביב, משרד עו"ד רונן ברק ושות', עו"ד תאונות עבודה

זכויות התביעה של נפגעי תאונות אופניים

זכויות התביעה של נפגעי תאונות אופניים

האופניים נחשבים רכב על פי פקודת התעבורה ואולם החוק אינו מחייב עריכת ביטוח חובה לאופניים, בניגוד לחובה לערוך ביטוח לרכבים ממונעים. בימים אלו, כאשר רכיבה על אופניים הינה טרנד ההולך וצובר תאוצה, גם לצרכיי ספורט, תחבורה יומיומית (בערים כמו תל אביב) וכיף עבור ילדים בכלל ובחופש בפרט, חשוב לדעת כי כל נושא הפיצויים של נפגעי תאונות אופניים הינה מורכבת ובעייתית.

כאשר אנו דנים בתאונות אופניים, אנו מדברים למעשה על שני סוגיי תאונות. הראשון: כאשר רוכב האופניים נפגע בעצמו והשני המורכב יותר: כאשר רוכב האופניים פוגע בהולך רגל.

במקרה הראשון, כאשר רוכב אופניים נפגע בעצמו.

במקרה של תאונת דרכים:

פעמים רבות רוכב האופניים נפגע על ידי רכב אחר, ואז אין כל בעיה שכן הוא יכול לתבוע את הרכב הפוגע על נזקיו, שכן מדובר בתאונת דרכים לכל דבר ועניין. לעיתים התאונה יכולה להתרחש כאשר יש פגיעה ממשית בין שני כלי הרכב ואז אין בעיה ולעיתים רוכב אופניים יכול להיבהל וליפול עם האופניים כתוצאה מבהלה או פחד להתנגש בכלי הרכב . במקרה בו טיפל משרדנו, רוכב אופניים ירד מהכביש כתוצאה מעקיפה מהירה של אוטובוס ונפל מאופניו והתאונה הוכרה כתאונת דרכים.

במקרה של תאונה עקב התרשלות של צד ג':

לעיתים רוכבי אופניים נפגעים כתוצאה מרשלנות של גורם אחר, אז יוכל רוכב האופניים לתבוע את המזיק ולזכות בפיצויים. במקרים בהם טיפלנו, רוכב אופניים רכב על אופניו בטיילת בתל אביב ונתקל באדנית קבועה על הטיילת שלא היתה מסומנת ולא היה בה עץ, ככל האדניות האחרות על המדרכה, ועל כן קיבל פיצויים מעיריית תל אביב על התרשלותה. במקרה אחר בו טיפל משרדנו, רוכב אופניים אשר רכב להנאתו בכביש עפר, נתקל בחבל שהיה מתוח לרוחב כביש העפר ללא סימונו, נפגע וזכה לפיצויים מהגורם שהיה אחראי לעבודות שבוצעו באיזור.

תאונות הנגרמות עקב פגם בייצור האופניים:

במקרים בהם קיים פגם בייצור האופניים והתאונה מתרחשת כתוצאה מאותו פגם, ניתן לתבוע את היצרן ואת בית העסק שמכר לרוכב את האופניים. יש אפילו חוק ספציפי המתייחס למוצרים פגומים בגינו ניתן לתבוע, אשר קובע אחריות חמורה לייצרן.

מה קורה במקרים שבהם אין גורם אותו ניתן לתבוע או שלא מדובר בתאונת דרכים?

לעתים אין לנו כל גורם אותו ניתן לתבוע, ולכן בכל מקרה רצוי שתהיה לרוכבי האופניים ביטוח פרטי, כגון ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח לנכות. יחד עם זאת חשוב לבדוק את הביטוח האישי הקיים, שכן לעתים ביטוחים אלו מוגבלים לסכומי ביטוח נמוכים אשר אינם משקפים בדר"כ את גודל הנזק שעשוי להיגרם בפציעות קשות.

יצוין כי ילדים שנפגעים בתאונות אופניים מכוסים גם בביטוח תאונות אישיות לתלמידים החל 24 שעות ביממה.

סוג התאונה השנייה בעייתי ביותר:

רוכבי אופניים אשר פוגעים ברשלנותם בהולכי רגל:

מאחר ואין חובה לערוך ביטוח חובה, עשויה להיווצר בעייתיות כאשר רוכב אופניים פוגע בהולך רגל. רוכב אופניים אשר לא מבטח את אופניו כי למעשה אין חובה כזו בחוק, חשוף לתביעות שלעיתים הן תביעות בסכומי כסף גדולים במידה ויוכח שהתרשל ברכיבתו ובתוך כך פגע בהולך רגל.

בעניין זה חשוב להבהיר כי תקנה 129 (א) לתקנות התעבורה, תשכ"א 1961, קובעת כי אסור לאדם לרכב על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד. במידה ורוכב אופניים ירכב על המדרכה וייפגע בהולך רגל, הוא יהיה חייב בנזקיו של הולך הרגל. אפילו עם מדובר ברוכב אופניים שהוא קטין, הוריו יחויבו בפיצוי הולך הרגל.

גם הולך הרגל התמים עשוי לסבול מאוד מהדבר, שכן אם מדובר בנזקים גדולים, ופיצויים גבוהים, ברוב המקרים יהיה להולך הרגל קשה מאוד להיפרע ולזכות בפיצויים מהחייב.

מה בכל זאת אפשר לעשות בכדי לכסות את עצמנו (כרוכבי אופניים):

ראשית למגן את עצמנו ואת ילדינו הרוכבים כראוי. (קסדה, ביגוד, ומגנים).

שנית, לבדוק שמסגרת פוליסת ביטוח הדירה קיים כיסוי למקרה של פגיעה עם אופניים בצד ג'-רבים לא יודעים שקיים כיסוי כזה.

שלישית, לדאוג שיהיה לנו ביטוח אישי לתאונות אישיות, אובדן כושר עבודה וביטוח נכות וזאת על מנת לכסות את עצמינו.

רביעית, כיום יש בשוק פוליסות לרוכבי אופניים אשר מכסות מגוון של נזקים כגון נזקי רכוש, אחריות לנזקי צד ג' ולנזקים אישיים. הבעיה היא שהכיסוי על פי פוליסות אלו הינן נמוך לעומת הנזקים הקשים שעשויים להיגרם.


כל הזכויות שמורות לעו"ד ליאנה חזין רביב, משרד עו"ד רונן ברק ושות' עורך דין תאונות דרכים המתמחה בתאונות אופניים, אופנועים ותביעות ביטוח

השרפה בכרמל, את מי תובעים? ומהם זכויות הנפגעים

השרפה בכרמל, את מי תובעים? ומהם זכויות הנפגעים

נכתב על ידי עו"ד ליאנה חזין רביב, משרד עו"ד רונן ברק ושות', עורך דין נזיקין


אסון כבד ירד על ישראל לאחרונה, כאשר איזורים נרחבים בכרמל נשרפו ו42 קורבנות, קיפחו את חייהם. לאחר שהאש כבתה, נותרו משפחות רבות שכולות ואנשים רבים נותרו ללא קורת גג, רכוש ורכבים.

נשאלת השאלה, מי יפצה את הנפגעים?

אנשי כוחות הביטחון (שוטרים, סוהרים) מכוסים על ידי משרד הבטחון ויזכו בפיצויים לפי חוק הנכים. הכבאים והמתנדבים ומשפחותיהם, יזכו לפיצויים מהמוסד לביטוח לאומי במסגרת תביעה להכיר בתאונה כתאונת עבודה או תאונה במסגרת התנדבותית, על הנזקים הגופניים שנגרמו להם, וכך גם משפחות ההרוגים. יכול והתאונה של האוטובוס תחשב תאונת דרכים, ואז יהיו בני המשפחה זכאים לתבוע גם את חברת הביטוח של האוטובוס בגין תאונת דרכים. חשוב לציין כי לא תמיד הנזקים הגופניים והנפשיים מופיעים מיד, אלא בזמן מאוחר יותר, כמו במקרה של הלם-טראומה שעלולה לצוף מאוחר יותר.

פיצויים לאזרחים פרטיים

אזרחים פרטיים לעומת זאת, אינם מכוסים אלא אם כן דאגו לכסות את עצמם, על ידי ביטוח פרטי המכסה מקרים של פציעות גוף, מכסה נזקי רכב במסגרת ביטוח מקיף ודירה במסגרת ביטוח דירה או משכנתא.

מי שאין לו ביטוח פרטי עשוי להיות זכאי לפיצוי מהמדינה באמצעות חברת הביטוח שלה-ענבל, וזאת במידה ואזור האסון יוכרז כאיזור מוכה אסון טבע.

כיסוי של המדינה

יובהר כי אם היה מדובר באירוע שנגרם כתוצאה ממלחמה או פעולות איבה (טירור), אז המדינה היתה מכסה את הנזקים, באמצעות קרן מס רכוש. ואולם מכיוון שאין הדבר כך, המדינה צריכה להכריז על האירוע כ"אסון טבע". מה גם שעל פי דו"ח מבקר המדינה, מעשיה של המדינה בכל הנוגע לשירותי הכבאות בישראל, מוגדרים כמחדל קשה, והיא עשויה להיות חייבת ברשלנות כלפי הנפגעים.

בינתיים, שמענו בחדשות שהמדינה הכריזה כי כל משפחה שאין לה לאן לחזור תקבל כבר מענק של 2,500 ₪ בשביל מגורים. אין מדובר בפיצוי הסופי כמובן, אלא רק מענק קטן בכדי לעבור את הימים הראשונים.

למי שבכל זאת יש ביטוח פרטי, יתבע את הביטוח הפרטי. לדוגמא, קיבוץ בית אורן, ככל קיבוצי המדינה מבוטח בביטוח חקלאי, והביטוח יכסה את כל נזקי הרכוש (בתים ורכבים) של החברים בקיבוץ.

לאנשים פרטיים שביתם נהרס, ויש ביטוח דירה או ביטוח דירה דרך המשכנתא, יקבלו פיצוי באמצעות חברת הביטוח. בעניין זה חשוב להסביר כי שמאים מטעם חברת הביטוח יגיעו אליהם הביתה לצורך הערכת הנזק וחברת הביטוח עשויה להציע פיצוי בהתאם להערכת השמאי. אנו ממליצים לבדוק את הנזק גם באמצעות שמאי פרטי, ולא להסכים לסגור את התביעה תמורת סכום מוסכם מראש. באם הפער הוא גדול, כדאי להסכים עם חברת הביטוח שהיא זו שתכסה את עלויות השיפוץ עד גמר העבודה. במקביל זכאים הדיירים לדירה חלופית למשך 6 -12 חודשים בהתאם לתנאי הפוליסה, ולפעמים יש גם תקרה. כמו כן במידה ויש ביטוח תכולה, יהיו זכאים הדיירים לפיצוי בגין התכולה שנשרפה.

באם נפגעו חפצי אומנות, כמו לדוגמא בעין הוד, חברת הביטוח הפרטית תפצה רק במידה ויש נספח לפוליסה שמכסה חפצי אומנות ועל פי הערכות השמאות.

מי שרכבו נפגע, ויש לו ביטוח רכב, יקבל פיצוי מהביטוח, בגובה השווי המלא של הרכב.

כמובן שלא ניתן לקבל פיצוי פעמיים ולכן למי שיש ביטוח, לא יזכה בפיצוי נוסף מהמדינה.

נזקי גוף

במידה ויש פגיעות גוף, ויש ביטוח תאונות אישיות ו/או אובדן כושר עבודה ו/או נכות, אז יקבל הנפגע פיצוי מהביטוח. היום יש ביטוחים שמכסים גם כוויות, שברים, ופגיעות קלות וכן מעניק פיצוי בגין ימי אשפוז.

הבעיה העיקרית נעוצה במקרים שבהם אין ביטוחים פרטיים, ואז אותם אנשים נתונים לחסדיה של המדינה, ולכן אנו ממליצים כי בכל מקרה אחר שלא יהיה, יש לבטח את עצמכם. אם אין לכם משכנתא, לרכוש ביטוח למבנה ולתכולה שעלותה היא כ-1,000 ₪ לשנה ואף לדאוג להרחבה של הביטוח למקרה של רעידות אדמה, לרכוש ביטוח לרכב, וכן לבטח את גופכם בביטוחים מתאימים, על כל צרה שלא תבוא.


כל הזכויות שמורות לעו"ד ליאנה חזין רביב, משרד עו"ד רונן ברק ושות', עורך דין תאונות דרכים, תאונות ילדים, נזיקים ותאונות תלמידים.

רשלנות רפואית בבדיקות קדם הריון

רשלנות רפואית בבדיקות קדם הריון

רשלנות רפואית הקשורה בבדיקות קדם הריון, מהלך הריון ולידה.

מדינת ישראל, הינה מהמדינות המפותחות בעולם בנושא ביצוע בדיקות קדם הריון ובדיקות במהלך ההריון. אומרים כי הדבר נובע מרצוננו להביא לעולם ילד מושלם, והבדיקות המרובות שאנו עושים, הינם שלבים בדרך להשגת הילד המושלם.

כחלק מאותה מגמה, אנו עדים לכך שביחד עם כל הבדיקות הרבות שנשים בישראל עושות, חלה גם הקפדה יתרה של בתי המשפט בבדיקת התנהלותם של צוותי הרפואה השונים המלווים את האישה במהלך ההיריון ובתי המשפט בישראל, לא מהססים להטיל אחריות על אותם מטפלים בגין רשלנותם.

כאשר אנו מדברים על רשלנות רפואית בעניין זה, הכוונה היא לרשלנות רפואית בבדיקות קדם הריון, מהלך הריון ולידה, הנובעת מאי איבחון מומים הקשורים בעובר, ו/או כאלו הנובעים מגנטיקה או תורשה, הקשורים ביולדת ואשר עשויות להשפיע על מהלך הלידה, מה שעשוי להביא ללידת ילד בעל מומים ולעיתים מדובר במומים קשים ביותר.

חשוב לציין כי בשל הכרה נרחבת בזכויות התביעה בתיקים של רשלנות רפואית בכלל ובהריונות בפרט, הרפואה היום הינה "רפואה מתגוננת", הרופאים במקרים רבים מעדיפים להמליץ על הפסקת הריונות ללא בירור מעמיק בהכרח, ולעיתים מדובר בעוברים בריאים. בבתי המשפט נדונו כבר מקרים של עוברים בריאים שחייהם הופסקו בשל רשלנות וההורים תבעו וזכו בפיצויים.

בתי המשפט, הכירו בזכויות ההורים לתבוע את המעוולים ועילתם נקראת עילה של "הולדה בעוולה", ההורים זוכים לפיצוי בגין ההוצאות הכרוכות בגידול ילד בעל מום, פיצוי עבור עוגמת נפש והפסדי שכר. בנוסף, ובפרשת "זייצוב" הכיר בית המשפט הישראלי לראשונה בזכותו של הילד שנולד עם מומים קשים ביותר, לתבוע את המעוולים בעילה של חיים בעוולה. הכרה בזכות תביעה זו מעלה שאלות מוסריות רבות, שכן הטענה של הילד היא "טוב מותי מחיי".

עילת התביעה הקשורות בקדם הריון ומהלך הריון:

רשלנות רפואית בבדיקות קדם הריוןכבר בטרם כניסתה של אישה להריון, נשלחת האישה לבצע בדיקות גנטיות לאחר שהיא עוברת ייעוץ אצל אחות או מומחה לגנטיקה. במידה והמומחה המייעץ לא ערך בירור מקדים שיש בו בכדי לגלות מחלות תורשתיות ומומים גנטיים אצל האישה ומשפחתה, ו/או התרשל בפיענוח בדיקות המעבדה, ו/או לא יידע את בני הזוג בדבר קיומה של בדיקה כזו לאיתור הגן התורשתי, ועקב כך גם הבעל לא נבדק או שהאישה לא טופלה ו/או לא ביצעה את הבדיקות, ובשל כך נולד עובר בעל מומים, יש לנו עילת תביעה נגדו. לדוגמא: חוסר איתור של תסמונת ה-X השביר. מדובר במחלה המתבטאת בפיגור שיכלי וניתן לאתר אותה בבדיקות סקר מקדימות להריון ו/או בשלבים המוקדמים להריון (בדיקת סיסי שיליה ודיקור מי שפיר). על הרופא חלה החובה ליידע את האישה בדבר בדיקת הדם במסגרת הסקר הגנטי לאיתור הגן המחולל ו/או באופן וודאי על ידי בדיקת סיסי שיליה ו/או דיקור מי שפיר, ובמידה והוא לא עשה כן, או שלא איבחן כראוי קיומו של הגן, הוא עשוי להיות חייב ברשלנות רפואית במידה וייוולד ילד עם מומים.

כאשר האישה נכנסת להריון יש בדיקות מעקב הריון שיש לבצע. במידה וישנן בדיקות אליהן האישה לא נשלחה, ועקב כך לא זוהתה בעיה שיכולה להשפיע על מהלך ההיריון ו/או מהלך הלידה ועקב כך נגרם מום לעובר, עשוי הדבר להקים עילת תביעה. לדוגמא, אישה אשר חלתה בסכרת הריון, אשר לא אובחנה. הדבר גורם להתפתחות מהירה של העובר, וללידת ילד במשקל גבוה תוך סיכון העובר ואמו. לדוגמא, אישה אשר סבלה מסכרת, וילדה ילד במשקל גבוה מאוד מבלי שהדבר אובחן. הלידה היתה לידה רגילה, ולילד נגרמו מומים במהלך הלידה שיכלו היו להימנע אילו היו עורכים בירור מעמיק לגבי היולדת והעובר.

פיענוח לא תקין של בדיקות או צילומים של האישה והעובר, אשר ימנע מהלך טיפולים נאות ומתאים, שיביאו לפגיעה באישה או בעובר, עשויה להקים עילת תביעה.

אי ידוע על קיומן של בדיקות מקיפות יותר במסגרת הרפואה הפרטית מול הרפואה הציבורית, עשויה להקים עילת תביעה. במהלך מעקב ההיריון ילד נולד עם מום אותו היה ניתן לגלות במסגרת בדיקות ברפואה הפרטית. במידה והרופא לא יידע את היולדת כי הבדיקה (סקירה מורחבת), במסגרת הציבורית הינה מוגבלת באיתור מומים שכן ישנה רשימה אותה בודקים בהתאם להנחיות משרד הבריאות, עשוי להיות חייב ברשלנות רפואית.

ישנם מקרים שבהם הרשלנות היא בהפסקת ההיריון דווקא. במקרה זה אנו מתייחסים להפסקת היריון בשעה שלא היה צורך בכך, מה שמביא להפסקת היריון תקין ופוגעת אנושות בזכות להורות. במקרה זה חשבנו שנכון יהיה להביא את הסיטואציה שבה העובר נדבק מאמו בוירוס שנקרא -CMV והוא עשוי להביא לפגיעות קשות כגון פגיעה במערכת העצבים של העובר, לנזק מוחי והפרעות קלות כגון היקף ראש קטן, צהבת, הפרעות בתפקודי הכבד, שריעות הכבד והטחול, הפרעות בראייה והשמיעה, נזק מוחי בלתי הפיך ועוד. קיים קושי לזהות את הוירוס, שכן לעיתים כלל אין סימפטומים. כמו כן הבדיקה שמבצעים לאם, אינה יכולה לקבוע באופן חד משמעי, האם אכן נדבק העובר ב-CMV.. רק בדיקת דיקור מי שפיר עשויה להראות האם העובר נדבק וגם אז, היא לא יכולה להראות ממה עשוי העובר לסבול בהמשך. רופאים רבים, אשר מאבחנים כי האמה נדבקה בוירוס והדביקה את העובר, ממליצים ליולדת לעבור מיד הפסקת הריון. אנו סבורים כי המלצה זו אינה בהכרח נכונה, שכן יש בדיקות נוספות כגון MRI למח העובר שתוכל שאבחן האם העובר נדבק במחלה באופן רציני. בכל מקרה על הרופא ליידע את היולדת על האפשרויות שעומדות בפניה לרבות הסיכויים הטמונים בהולדת ילד חולה או בריא, ולא לשלוח אותה מיד להפסקת היריון. חשוב לציין כי בדיקת CMV אינה כלולה ברשימת הבדיקות אותן יש לבצע כחלק מבדיקות קדם או מהלך הריון ולכן עצם אי השליחה לביצוע בדיקת נוגדנים אצל האם, אינה מהווה רשלנות.

לסיכום, הריון הינו אירוע משמח ומלא באופטימיות. לצערנו, לעיתים הדבר עשוי להיות מלווה בחששות רבים שלעיתים עשויים להתממש. אנו סבורים כי הרבה ממקרי הרשלנות הרפואית הנוגעים לתקופה זו של ההיריון וקדם ההיריון ניתן למנוע באמצעות "מידע", מידע אותו יש לתת ליולדת, או למי שעתידה ללדת. מצד שני גם אנחנו כנשים יכולות לעזור לעצמנו על מנת למנוע כאבי לב בהמשך. גם לנו אנו ממליצים להשתמש בזכותנו לקבלת מידע מלא בדבר הבדיקות הקיימות שיש לבצע לפני ובמהלך ההריון. כמו כן ולדעתנו יש לקבל הסבר מלא מהרופא המטפל אילו בדיקות כלולות בסל הבריאות ואיזה לא כלולות ומה ההבדלים באיבחון שבין הבדיקות הפרטיות ובין הבדיקות הניתנות במסגרת הרפואה הציבורית. מעבר למידע שנוכל לקבל מרופא ניתן גם למצוא מידע רב מהאחיות במרכזי האישה הקיימים בקופות חולים רבות היום, באינטרנט ובספרים הרבים הקיימים בשוק.

כמו כן אנו ממליצים, לערוך רשומה רפואית עצמית, אשר תכלול את מלוא הבדיקות אליהן הופננו ומה היו תוצאות הבדיקות. כמו כן, כאשר אנו אצל הרופא, יש לדאוג כי הרופא רושם את מהלך הבדיקה בכרטסת הרפואית, ואם יש לנו שאלות ביחס לבדיקות אלו ואחרות, לדאוג שהדברים נרשמו.

אם בכל זה, קרה שנולד בסופו של יום ילד עם מומים, ואנו רוצים לבדוק עילה לתביעה, עלינו לעשות מספר דברים כדלקמן:

א. לדאוג שיש לנו את מלוא ממצאי הבדיקות שביצענו, לרבות בדיקות גנטיות, בדיקות אבחנתיות (כגון שקיפות, סקירות, ממצאי בדיקות דם וכדומה) ואת מלוא הרשומה הרפואית מהרופא המטפל ומהמומחים אצלם ביקרנו.

ב.  לפנות לייעוץ אצל עו"ד שמתמחה בתביעות רשלנות רפואית.

ג. בכדי שנוכל להגיש תביעה משפטית, יש להצטייד בחוות דעת רפואית של מומחה, אשר תתמוך בטענות לרשלנות רפואית. ללא חוות דעת לא נוכל להגיש תביעה משפטית, למעט במקרים מיוחדים ביותר, לפי התנאים שנקבעו בפסיקה.


כל הזכויות שמורות לעו"ד ליאנה חזין רביב, משרד עו"ד רונן ברק ושות', עורך דין רשלנות רפואית, עורך דין תאונות דרכים.

אסור לתחנות דלק למכור בנזין לילדים

תאונות ילדים בל"ג בעומר

תאונות בל"ג בעומר-יש את מי לתבוע

אסור לתחנות דלק למכור בנזין לילדיםבקרוב יחול ל"ג בעומר, חג אשר מביא עמו שמחה רבה לילדים ויחד עם זאת, עשוי להביא עמו אסונות קשים. במסגרת מדורות ל"ג בעומר, אוספים הילדים עצים כמספר שבועות לפני ערב המדורות עצמו. הליך איסוף העצים בעצמו, עשוי להביא עמו פגיעות שונות ובין היתר, פגיעה מקרשים מזוהמים, פגיעה מרכבים ופגיעה של ילדים כתוצאה מכניסה לאתרי בנייה ואתרים שונים פרוצים על מנת לאסוף עצים. במקרה שנדון בפס"ד סינאוי דובר על ילד בן 10 אשר נכנס לבית ספר באזור מגוריו על מנת לאסוף עצים בעת שהתקיימו פעולות בנייה במקום ונפל לתוך בור קידוח עמוק, אשר הושאר על ידי חברת הבנייה. חברת הבנייה חויבה בנזקיו של הילד ביחד עם העירייה אשר החזיקה בבית הספר ושכרה את שירותיה. חשוב לציין כי הנתבעות חויבו למרות שלכאורה הילדים נכנסו לבית הספר ללא רשות ודרך פרצות בגדר.

גם ערב המדורות עשוי להביא עמו תאונות קשות. במקרה שנדון בבית המשפט חויבה תחנת דלק בנזקיו של קטין בן 10 אשר נפגע כאשר חברו זרק לעברו בקבוק פלסטיק בוער, אותו מילאו בתחנת דלק. בית המשפט קבע כי הנתבע התרשל בכך שלא הנחה את עובדיו ולא פיקח עליהם שלא ימכרו דלק לקטינים בייחוד כאשר מדובר בל"ג בעומר. בית המשפט קבע כי ילדים בגיל התובע וחבריו אינם מודעים לסיכון הכרוך בשפיכת בנזין על אש בוערת בעוד שבעל תחנת הדלק מודע או צריך להיות מודע לסיכונים. במקרים אחרים נפגעו ילדים כתוצאה מזריקת חפצים מסוכנים כמו מיכלים ותרסיסים שונים לתוך המדורה אשר הביאו להתלקחות המדורה ופגיעה בילדים. השארת פסולת על ידי גורמים שונים כגון עירייה או מפעלים שונים ברשות הציבור ובייחוד במועדים הקרובים לל"ג בעומר הינה רשלנות ברורה, מנוגדת לחוק ועשויה להביא להגשת כתבי אישום בגין השארת פסולת ברשות הציבור.

מה עושים ואת מי ניתן לתבוע במקרה של פגיעות שונות:

על הגורמים המארגנים מדורות ל"ג בעומר כגון, בתי ספר, גני ילדים, תנועות נוער, מתנסים ואף אנשים פרטיים המארגנים מדורות בחצר ביתם הפרטית, לעיין בהנחיות המקצועיות להבערת מדורות בל"ג בעומר אשר הוציאו מכבי האש, ואותן ניתן למצוא באתר מכבי האש. כמו כן אם מדובר בפעילות במסגרת בית ספרית על המארגנים לפעול על פי הנחיות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 1992, אשר קובע נהלים ביחס להבהרת אש בפעילות בית ספר. בכל מקרה יש לנהוג במשנה זהירות.

לגבי אתרי בנייה ואתרים שונים בהם עשויים להימצא עצים וקרשים אותם "יחמדו" נפגעים פוטנציאלים לדאוג לסגור פרצות או בורות באתרים אשר בתחום פיקוחם ואחריותם.

אין למכור לילדים דלק או חומרי בערה אחרים אשר עשויים להביא להתלקחות אש.

על עיריות ומועצות מקומיות לסלק פסולת, שדות קוצים, ומפגעים שונים אשר עשויים להימצא בשטחים פתוחים בהם עושים בדר"כ מדורות.

על מארגני מדורות יש חובה לפקח על הנעשה ולהדריך את המשתתפים ביחס לסכנות הכרוכות בהבערת אש. כמו כן עליהם החובה למנוע מעשים פזיזים ומסוכנים של ילדים (מדובר במורים, הורים, מדריכים, מלווים וכדומה).

אם נפגעתי – מה עלי לעשות?

על הנפגע לבדוק באיזו מסגרת נערכה הפעילות במסגרתה נפגע. במידה ומדובר בפעילות בית ספרית, גני ילדים, תנועות נוער וכדומה, יש לבדוק את אחריות בית הספר, משרד החינוך או הרשות המקומית אשר עליהן חלה האחריות למנוע את נזקי התלמידים והאם הם פעלו בהתאם לנדרש מהם בחוק.

במידה והתאונה נגרמה כתוצאה מחומרי בערה ו/או נפצים -ניתן יהיה לתבוע את מי שמכר לילדים את החומרים, שכן מכירה של נפצים מנוגדת לחוק שכן הינה מהווה מכירה של צעצועים אסורים.

במידה והמדורה נערכה במסגרת פרטית – בחצר בית של אנשים פרטיים ונגרם נזק לאחד המשתתפים, ניתן לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את בעלי הבית בביטוח לנזקי צד ג'. בפס"ד פרשת דהן, חייב בית המשפט, בעל בית אשר השליך נפט לגריל ממיכל אשר התפוצץ על התובע לפצות את התובע על נזקיו וכך חויבה גם חברת הביטוח שלו.

במידה והמדורה נערכה במסגרת פרטית בשטח פתוח ופסולת אשר הושארה במקום על ידי המועצה המקומית ו/או כל בעל או מחזיק במקרקעין-ניתן יהיה לתבוע אותו לפצות את התובע.

חשוב לדעת:

מרבית ההורים אינם יודעים כי תלמידים החל עליהם חוק חינוך חובה, ותלמידים בגני ילדים, פעוטונים ומעונות יום המופעלים ע"י ארגונים מרכזיים ורשויות מקומיות, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים, אשר הינו ביטוח חובה וחל במשך 24 שעות ביממה. הביטוח חל גם אם התאונה התרחשה מחוץ לכתלי בית הספר ומחוץ לשעות הלימודים. כלומר, גם אם התלמיד נפגע במהלך משחק בחצר ביתו, במגרש המשחקים או בכל מקום ציבורי אחר, עדיין ניתן לתבוע על פי הפוליסה ולכן במידה והתלמידים נפגעים במהלך פעילות הקשורה במדורות ל"ג בעומר ניתן יהיה לתבוע את הפוליסה.

בתאונות אישיות תלמידים, חברת הביטוח מחויבת לשלם את הפיצוי, על פי תנאי הפוליסה, ואין צורך להוכיח רשלנות של גורם מסוים כמו במקרים המובאים לעיל.

יובהר כי גם הורה, אשר נוטל חלק בפעילות רשמית של המוסד החינוכי, ללא קבלת שכר, פעילות אשר מתקיימת בשטח של המוסד החינוכי או מחוץ לתחומי המוסד החינוכי, כמלווה ו/או כמשגיח בטיולים ו/או כמשגיח באירועים אחרים מטעם ו/או במסגרתו, זכאי לפיצוי בשיעורים האמורים.

בכל מקרה יש לברר מיהם הגורמים הרלבנטים ומהן הנסיבות שהביאו לתאונה ולכן רצוי להתייעץ עם גורמים מתאימים ולא לפעול לבד מול הרשויות או הגורמים המזיקים.

קישור למאמר המלא כפי שפורסם באתר YNET: תאונות בל"ג בעומר – יש את מי לתבוע – פורסם באתר YNET

למידע נוסף אודות גובה הכיסוי של פוליסת ביטוח תאונות תלמידים


כל הזכויות שמורות לעו"ד ליאנה חזין רביב, משרד עו"ד רונן ברק ושות', עורך דין תאונות דרכים, תאונות ילדים, תאונות תלמידים ונזיקין.

הביטוח הסודי שלכם

הביטוח הסודי שלכם

התשלומים לבתי הספר של ילדיכם אינם מעניקים מעניקים רק מסגרת, השכלה וטיולים שנתיים – אלא גם פוליסת ביטוח שמכנסה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. עם פתיחת שנת הלימודים, כדאי שתכירו: הפוליסה הסודית של מערכת החינוך שעובדת 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.

הבאנו עבורכם את הכתבה המלאה של הכתבת רותם סלע, אשר פורסמה בעיתון מעריב בתאריך 31 לאוגוסט 2009

מאמרים נוספים בנושא שכתבה עו"ד ליאנה חזין רביב: