דיני מכרזיםדיני המכרזים הפכו להיות חלק בלתי נפרד מעולם העסקים, באשר משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, חברות ממשלתיות, מערכת הביטחון, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים מחויבים לפי חוק לבצע את מרבית התקשרויותיהן העסקיות באמצעות הליכי מכרז.

הכרה והבנה של דיני המכרזים, כמו גם ההליכים הנדרשים במסגרת ניהול המכרז, חשובים הן לגוף שמבקש לפרסם מכרז והן לגוף שמעוניין להשתתף בו.

ככל שדיני המכרזים הולכים ומתפתחים נדרשת מומחיות והבנה רבים יותר לגבי כל אחד משלבי המכרז החל מבדיקת עמידות בדרישות הסף, הכנת הערבות הנדרשת, אופן ומועד הגשת ההצעה, תוקף דרישות המכרז, אומדן המכרז, הגשת הבהרות/שאלות לעורך המכרז לפני ההגשה, כנס ספקים, הליכי best and final, בקשה להבהרות ממגישי הצעות, אפשרות לתיקון מסמכי מכרז, מסמכים נלווים, הצהרות נדרשות, הסכמים מול קבלני משנה, הליכים בוועדות לרבות הליך פתיחת ההצעות, ניקוד ההצעה, פסילת הצעה ואף ביטול המכרז נדרשת הבנה וראיה רחבה הן של דיני המכרזים בארץ והן של מחויבויות עורך המכרז הספציפיים, על פי דין ועל פי מסמכי המכרז.

במציאות הנוכחית, בה מוכרעים מכרזים רבים בבתי משפט, עלול מציע – שאינו מסתייע ביועץ משפטי הבקיא ברזי חוקי המכרזים והפסיקה – למצוא כי הצעתו, בה הושקעו על ידו משאבים רבים, נפסלה עקב חוסר תשומת לב או אי הבנה כגון טעות בנוסח הערבות הנדרשת או פרשנות שגויה של דרישת סף.

למשרדנו שנים רבות של ניסיון בטיפול במאות מכרזים מורכבים וגדולים.

משרדינו היה מעורב במרבית המכרזים הגדולים בתחום המחשוב אשר פורסמו בעשור האחרון בישראל.

ניסיון וידע אלה מאפשרים לנו להעניק ללקוחותינו ליווי שוטף וקפדני לאורך כל הליכי המכרז תוך יצירת יתרון מול המציעים האחרים.

במסגרת שירותינו אנו מעניקים ליווי וסיוע בכל שלבי המכרז לרבות:

  • ניסוח מסמכי המכרז (עבור מפרסם המכרז)
  • בדיקת מסמכי המכרז
  • התאמה לדרישות תנאי סף
  • הכנת שאלות הבהרה
  • הכנה משפטית לכנס ספקים
  • עריכת הסכמים מול קבלני משנה
  • עריכה והכנת אישורים
  • פיקוח על מכרזים
  • ליווי שוטף עד הגשת ההצעה
  • לאחר ההגשה, בדיקת תוצאות המכרז ומציאת פגמים בהצעות זוכות.

אם וכאשר נמצא פגם בהצעות הזוכות מטפלת מחלקת הליטיגציה של המשרד בנקיטת הליכים משפטיים לפסילתן, לרבות הליכי השגה וערעור מול ועדות המכרזים השונות, הגשת עתירות מנהליות, קבלת צווי מניעה וכו'.