הפירמה מספקת ייעוץ משפטי מקיף בתחום הנדל"ן ומטפלת בעסקאות נדל"ן מסוגים שונים, לרבות בעסקאות מכירה של נכסים עסקיים ופרטיים והשכרתם.