צור קשר
עמוד הבית > עורך דין נזיקין > החזקת כלב – לא מה שחשבתם

החזקת כלב – לא מה שחשבתם

החזקת כלב – לא מה שחשבתם

בבתי אב רבים בישראל מוחזקים כלבים, כאשר בעליהם אינו מודעים לכך שהחזקת כלב מוסדרת בחוק ובתקנות, ועבירה עליהם עשויה לחייב את בעלי הכלב בקנסות ועונשי מאסר. כמו כן, בעלי הכלבים אינו מודעים לכך, שהם עשויים לחוב בנזקי אדם שנפגע מהכלב, גם אם לא היתה התרשלות מצד בעלי הכלבים, כאשר הכלב פגע בניזוק.

בדיון זה נעסוק באחריות אשר מתלווה להחזקת כלב הן בפן הנזיקי והן בפן החוקי ונציע לבעלי הכלבים דרכי פעולה בכדי שיוכלו להגן על עצמם במידה וכלבם תקף או פגע בניזוק.

החוק והתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים:

כאמור יכול ובעלי כלבים אינם מודעים לכך שהחזקת כלב בישראל מוסדרת בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, אשר מטרתו להסדיר החזקת כלבים בישראל. החוק קובע, בין היתר, כי המחזיק כלב חייב לשמור על כלב בחצרו. יש לסמן את החצר בשלט "זהירות כלב". במידה והכלב יוצא לרשות הרבים הוא חייב להיות מוחזק ברצועה בידי אדם שיכול לשלוט עליו. אורך רצועה מקסימלי לכלב רגיל נקבע בתקנות 2005 עד 5 מטר. לכלבים המוגדרים "כלבים מסוכנים" קיימת הגבלת רצועה ל- 2 מטר והם מחויבים במחסום על פיהם גם בבית כאשר בבית נוכח ילד שגילו עד 16 שנים.

בנוסף קובע החוק מהו כלב מסוכן:

א. כלב שגילו מעל שלשה חדשים שנשך ונשיכתו גרמה לחבלה.

ב. כלב מזן מסוכן – גזע שהשר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע לגביו בתוספת שהוא גזע מסוכן.

ג. כלב שהוא הכלאה של זן מסוכן, וקיים דמיון בין דפוסי ההתנהגות והתכונות הפיזיות שלו לכלב מסוכן.

עוד נקבעה בחוק רשימה של זני כלבים מסוכנים:

 • 1. אמריקן טאפורדשייר טרייר (אמסטאף)
 • 2. בול טרייר
 • 3. דוגה ארגנטינאי
 • 4. טוסה יפאני סטאפורדשייר
 • 5. בול טרייר (סטאף אנגלי)
 • 6. פיט בול טרייר
 • 7. פילה ברזילאי
 • 8. רוטווילר

החוק והתקנות שהותקנו מתוקף החוק, מסדירים גם עונשים לעובר על החוק והתקנות לדוגמא:

על פי החוק, המחזיק בכלב ללא רישיון בר תוקף (החל מגיל 3 חודשים), ומאפשר יציאת הכלב מחוץ לחצרו- דינו ששה חודשי מאסר, המחזיק כלב מסוכן בניגוד להוראות החוק או המוסר מידע כוזב-דינו מאסר שנה. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2004, נועדו לקבוע את זני הכלבים המסוכנים ולהטיל שורת הגבלות על זני כלבים מסוכנים והדומים להם, לרבות סירוס, יבוא והחזקה על ידי מי שגילו מעל גיל 18 ואיסור להרבות כלבים אלו. תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005, הוסדר, בין היתר, חיוב על שימת שלט "זהירות כלב" בחצר, וקנס של 3,000 שקלים על עובר תקנה זו.

לאור האמור ומאחר והחזקת כלב טומנת בחובה גם איסורים וחובות על פי החוק, אנו מציעים לברר היטב את דרישות החוק, בטרם רוכשים כלבים ובייחוד כלבים מסוכנים.

הפן הנזיקי

בסעיף 41(א) לפקודת הנזיקין נקבע כי: בתובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע (להלן – הבעלים) לפצות את הניזוק, ואין נפקא מינה אם היתה או לא היתה התרשלות מצדו של הבעלים. סעיף זה קובע אחריות חמורה לבעלי כלבים במידה והכלב פוגע במישהו, ואין רלוונטיות האם היתה התרשלות מצד בעליו של הכלב. כלומר, הנפגע צריך להוכיח אך ורק שנפגע על ידי כלב וכן שנגרם לו נזק, ואז יהיה זכאי לפיצוי. בעניין זה חשוב להבהיר כי בעבר לפני שתוקנה הפקודה, עילת תביעה של אדם שנפגע כתוצאה מנשיכת כלב, היתה לפי סעיף 40, אז היה צורך להוכיח כי הכלב הינה חיית בר מסוכנת ומועדת וכי היתה התרשלות מצד בעלי הכלב ואז הנטל להוכיח כי לא היתה התרשלות היתה עוברת לבעלי הכלב. הוראת החוק היום הינה מחמירה מאוד עם בעלי כלבים ומטילה עליהם אחריות כבדה

ברבות השנים פסקו בתי המשפט פיצויים כבדים לניזוקים אשר נפגעו על ידי כלבים, ויובהר כי אין הכוונה בהכרח שתהיה תקיפה של הכלב בדמות נשיכות או שריטות ומספיק גם שהנפגע ייבהל מהכלב שיקפוץ עליו. במקרה שנדון בבית המשפט בהרצליה, כלב אשר רץ בפארק, הפיל רוכבת אופניים מהאופניים והיא נפגעה. בית המשפט פסק לה פיצויים. במקרה אחר, ילדה אשר ליטפה כלב בחצר ביתו של אדריכל והכלב תקף אותה קשות, קיבלה פיצויים גדולים של למעלה ממיליון ₪.

יחד עם הטלת אחריות כבדה על בעלי כלבים, קובע סעיף הפקודה 3 הגנות לבעלי הכלב אשר תפטור אותם מאחריות בנזיקין:

 1. התגרות של הניזוק בכלב
 2. תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו הוריו או ילדו
 3. הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים

מה בכל זאת ניתן לעשות במידה ומחזיקים כלב:

כאמור, ולמרות שישנן הגבלות רבות ביחד להחזקת כלב, עדיין אנו מודעים לכך שבתי אב רבים מחזיקים בכלבים, ולפיכך אנו מציעים להיערך ולהיות מוכנים לתביעה משפטית במידה והכלב יפגע בניזוק על ידי ביטוח מתאים: בבתים בהם קיים ביטוח דירה, יש לשים לב כי הביטוח מכסה גם פגיעה של כלב בצד ג', אופציה נוספת הינה רכישת ביטוח ספציפי לכלבים.

בכל מקרה, יש לבדוק מהם גבולות האחריות שמעניקה הפוליסה, ומה גובה הפיצוי המקסימלי שיינתן על ידי חברת הביטוח כך שהשתתפות העצמית לא תהיה גבוהה מידי. חשוב לדעת כי פוליסות רבות דורשות עמידה בתנאים מסוימים בכדי שניתן יהיה להפעילן במידה של תקיפת כלב לדוגמא : הכלב צריך להיות קשור בעת החזקתו ברשות הרבים, ופיו חסום. כמו כן לעיתים חברות הביטוח מחריגות פיצוי במידה ומדובר בכלב מסוכן ולכן חשוב שהכלב שברשותכם אינו מוגדר ככלב מסוכן, היה והינכם רוצים להתגונן מפני תביעה אפשרית.


כל הזכויות שמורות לעו"ד ליאנה חזין רביב, ממשרד עו"ד רונן ברק ושות', עורך דין נזיקין

8.8.2012

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רונן ברק ושות' – אין להעתיק או לעשות שום שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב.
Binsted Digital
דילוג לתוכן