צור קשר
עמוד הבית > עורך דין נזיקין > פציעות בבית מי יפצה?

פציעות בבית מי יפצה?

סיכונים הם חלק בלתי נפרד מהחיים, והם אורבים לנו בכל פינה וגם בבית. נשאלת השאלה מי מפצה אותנו במקרה של פציעה בבית (בתוכו או בחצריו). בעניין זה נשאלה השאלה, האם לבני הבית יש ממי לתבוע פיצויים והאם לאורחים קרואים או כאלה שאינם קרואים (משיגי גבול) המגיעים לביתנו יש ממי לתבוע פיצוי במקרה של תאונה.

תאונות בבית – לאנשי הבית- מי ישלם פיצויים?

אנשים סבורים, שאם נפצעו בתאונות בביתם הם אינם זכאים לפיצוי כלשהו. הנחה זו הינה הנחה מוטעית, מאחר וגם אנשים שנפצעו בביתם זכאים לקבל פיצויים מגורמים שונים ואין נפקא מינא אם רשלנותם היא שגרמה לתאונה ולפגיעה.

לדוגמא: אנשים אשר נפגעו בביתם יכולים להיות זכאים לפיצוי בגין דמי תאונה במוסד לביטוח לאומי ובענף נכות כללית.

דמי תאונה:

חוק ביטוח נפגעי תאונות מזכה בתשלום את מי שנפגע בתאונה, ועקב התאונה איבד את כושרו לתפקד. החוק חל על כל אדם, תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, לרבות עקרת בית שאינה מבוטחת בביטוח הלאומי. הקצבה לפי חוק זה משולמת לכל היותר בעד 90 יום של אבדן כושר התפקוד.יחד עם זאת, דמי התאונה לא ישולמו לנפגע אשר זכאי בעד אותה תקופה לתשלום בשל אבדן כושר העבודה או התפקוד מטעמי בריאות על פי חוק, כגון דמי מחלה, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים; או על פי הסכם קיבוצי; או על פי תקנון של קופת גמל של קרן ביטוח או של קרן פנסיה;או על פי חוזה עבודה, אם התאונה אירעה תוך כדי ועקב עבודה – במקרה זה הזכאות תהיה ל"דמי פגיעה", לאדם שהתאונה אירעה לו בעת ששהה במוסד לטיפול רפואי או סיעודי, שניתנים בו אכסון וכלכלה, למי שמשרת בצה"ל או למי שנמצא במאסר. הרעיון בבסיס תשלום דמי התאונה הינו כי אדם, אשר אין לו מקור הכנסה עקב התאונה יזכה לפיצוי כלשהו ולא יישאר ללא כל הכנסה.

על הנפגע בתאונה להיבדק בדיקה רפואית בתוך 72 שעות משעת התאונה. מי שלא נבדק בתוך פרק הזמן הזה, עלול לאבד את זכותו לדמי תאונה. כמו כן יש להגיש את התביעה בתוך 90 ימים מיום הפגיעה. שיעור דמי התאונה יהיו כשיעור דמי הפגיעה. 75% מהשכר הממוצע עובר לתאונה.

נכות כללית:

כל אדם מעל גיל 18 ועד גיל הפרישה, אשר סובלים מליקויים רפואיים שונים, זכאים להגיש תביעה לאגף נכות כללית, כעבור 90 ימי מאז אירעה לו התאונה או התגלתה המחלה.

מי זכאי לקצבה? וועדה רפואית קבעה לנכה נכות רפואית בשיעור של 60% או נכות רפואית של 40% כאשר בגין אחד הליקויים לפחות נקבעה נכות בשיעור של 25%. לעקרת בית נכות בשיעור 50%. כמו כן ובמצטבר נקבע כי הנכה איבד לפחות 50% מכושרו להשתכר. כמו כן ישנו מבחן הכנסה -כלומר, על מנת לזכות בקצבה צריך להראות כי הנכה אינו משתכר או משתכר שכר נמוך ב-25% מהשכר הממוצע במשק או ששכרו ירד ל-50% ומעלה.

יש לציין כי גובה הקצבה המירבי הינו כ-2,400 ₪ בתוספת תלויים למי שיש תלויים.

עד מתי מקבלים את הקצבה? כל עוד הנכה ממשיך לעמוד בתנאים הקבועים בחוק, ועד גיל הפרישה, אז מוחלף הקצבה לקצבת זקנה.

פוליסת ביטוח פרטית

כמובן שאם לאותו אדם יש פוליסת ביטוח פרטית (תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה) הוא זכאי לפיצוי על פי הפוליסה ותלמידים זכאים לפיצוי גם על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים, למרות שהתאונה התרחשה בבית ומחוץ לשעות הלימודים.

תאונה בבית ממכשיר פגום או כתוצאה מפעילות של בעל מקצוע

לעיתים בני הבית עשויים להיפגע ממכשיר שאינו תקין ואז ניתן לתבוע את יצרן המשכיר או היבואן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים. לעיתים בני הבית עשויים להיפגע כתוצאה מרשלנות של בעל מקצוע כגון מזגן שהותקן בצורה לא בטיחותית ובעקבות כך נגרמה תאונה, צלון שהותקן בצורה רשלנית ונפל על ראשו של בעל הבית וכדומה. במקרים כאלו ניתן לתבוע את בעל המקצוע בגין רשלנותו.

תאונה בחדר מדרגות או חניון

לעיתים נגרמות תאונות בחדרי מדרגות או חניונים של בתים משותפים. במידה והתאונה אירעה כתוצאה מרשלנות או מחדל, ניתן לתבוע את וועד הבית או את הדייר שגרם למחדל. בעניין זה ניתן להזכיר את המקרה של הילד שנהרג כתוצאה מדלת שנפלה עליו והושארה בחדר המדרגות בבניין מגוריו על ידי דיירים. אז ניתן לתבוע את אותם דיירים.

תאונות בבית ופציעות של אורחים, משיגי גבול ועובדים

לעיתים אנו כבעלי הבית עשויים להיות חייבים ברשלנות ולשלם פיצויים לאנשים אשר נפגעו בביתנו. נשאלת השאלה מיהם אותם אנשים? מהם המקרים בהם נהיה חייבים בפיצויים ? ומה עלינו לעשות בכדי למזער את הנזק הכספי שעלול להיווצר לנו במידה ותאונה כזו התרחשה?

אנו כבעלי הבית עשויים להיות חייבים בפיצוי כלפי אנשים אשר נפגעו בביתנו, בין אם מדובר באורחים, משיגי גבול או עובדים שלנו. בכל מקרה בכדי שאלו יוכלו לתבוע פיצויים הם צריכים להוכיח כי בעל הבית התרשל או שלא מנע מחדל כלשהו ועקב כך התרחשה תאונה.

בכדי להסביר בצורה הטובה ביותר את המקרים, בחרנו במספר דוגמאות:

במקרה של אורחים, במקרה שנדון בבית המשפט (פרשת דהן), במהלך מסיבה בבית פרטי, בעל בית השליך נפט לגריל ממיכל שהתפוצץ על התובע ובית המשפט חייב את בעל הבית לפצות את התובע על נזקיו וכך חויבה גם חברת הביטוח שלו.

במקרה שבו טיפלנו, סבתא אשר שמרה על נכדיה נפגעה בעת שיצאה לחצר הבית עקב נביחות כלב ונתקלה במרצפות שבורות בחצר הבית, זכתה לקבל פיצויים מחברת הביטוח שביטחה את הבית של בתה.

במקרה של עובדים:

בעלי בית אשר מעסיקים עוזרות או מנהלות משק בית, צריכים לדעת שאם העובדת תפצע בביתם כתוצאה מרשלנותם או מחדל שלא נמנע על ידם, עשויה לתבוע אותם על מלוא נזקיה. נכון שבעל הבית יקטין את נזקיו אם דיווח עליה לביטוח לאומי ושילם בעבורה אבל ברוב המקרים, הכספים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת דמי פגיעה וגמלאות נכות, אינם מספיקים בכדי לכסות את מלוא הנזק, בייחוד אם נותרה לה נכות.

בעניין זה חשוב לציין כי על המעסיק החובה לדווח על עובדי משק בית למוסד לביטוח לאומי ואם העובדת אינה רוצה (כנהוג בתחום זה), כדאי לשקול שלא להעסיקה שכן לא רק שמדובר בעבירה על החוק, אלא שאם היא תפצע בביתו, הוא יידרש לשלם לה את מלוא נזקיה, גם אם החתים אותה על מכתב שחרור שבו היא מוותרת על זכותה לתבוע אותה במידה תגרם תאונה, שכן למכתב כזה אין תוקף משפטי. כמובן שבכל מקרה כדאי לרכוש ביטוח מעבידים בכדי לכסות את מלוא הנזק שעשוי להיגרם לעובדת.

במקרה של משיגי גבול:

לעיתים עשויים אנשים להיפגע מרשלנות של בעל הבית גם מבלי שיהיו מוזמנים לבית כמו במקרה של משגי גבול. בפרשה שנדונה בבית המשפט ילדים אשר נכנסו לחצריו של בעל בית אשר השאיר בחצר מקרר ישן, ננעלו בפנים ומתו כתוצאה מחנק, למרות שטען שהם נכנסו לחצריו ללא רשות הטיל עליו בית המשפט אחריות לתאונה.

במקרה אחר שנדון בבית משפט, עוברת אורח ליטפה כלב בחצר ביתו של אדריכל והכלב תקף אותה קשות, קיבלה פיצויים גדולים של למעלה ממיליון ₪.

בעל מקצוע שנפצע בבית בתאונה שאינה קשורה לתחום עבודתו:

אם בעל מקצוע שהוזמן לביתנו נפצע בתאונה שכשורה ברשלנות של בעל הבית ולא ברשלנות הקשורה לעבודתו (למשל במקרה של נפילה מסולם לא תיקני שניתן לו על ידי בעל הבית), עשוי בעל הבית להיתבע על ידי בעל המקצוע.

מה על הבית לעשות בכדי להקטין את נזקיו:

לרכוש ביטוח לנזקי צד ג'

בכל מקרה ובכדי למזער נזקים, אנו מציעים לבעלי דירות ובתים לרכוש לדירה הכולל ביטוח לצד ג' במידה ואין להם ביטוח דירה או משכנתא שכולל פיצוי לנזקי צד ג'. אז במידה והנפגע יוכיח שהתאונה אירעה כתוצאה מרשלנות של בית הבית, ניתן יהיה לתבוע את בעל הבית ואת חברת הביטוח שלו ואז חברת הביטוח תישא בכל הפיצוי, ובעל הבית יידרש לשלם רק השתתפות עצמית.

בעניין זה חשוב לציין כי בני הבית המתגוררים דרך קבע בבית אינם זכאים לפיצוי על פי הפוליסה שכן הם מוחרגים בה.

כמו כן באם אירעה תאונה- יש לדווח מיידית לחברת הביטוח המבטחת את בעל הבית בדבר התרחשות התאונה.

ביטוח מעבידים :

במידה ומעסיקים עוזרת בית כדאי כאמור לרכוש ביטוח מעבידים.

מה על התובע לעשות במידה ונפגע

  1. לצלם את המפגע
  2. לרשום שמות עדים לתאונה
  3. לגשת לטיפול רפואי בהקדם האפשרי לתאר בפני הגורם הרפואי את סיבת הנפילה המדויקת וזאת בכדי שתהיה ראיה מחזקת לתאונה במיוחד כאשר אין עדים
  4. לפנות לייעוץ משפטי

כל הזכויות שמורות לעו"ד ליאנה חזין רביב, משרד עו"ד רונן ברק ושות'. עורכת דין נזיקין המתמחה בניהול תביעות ביטוח בתחום הנזיקין ונזקי גוף מול חברות הביטוח.

9.11.2012

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רונן ברק ושות' – אין להעתיק או לעשות שום שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב.
Binsted Digital
דילוג לתוכן