המשרד פועל בתחום של הגנה ורישום על זכויות יוצרים סימני מסחר וכו' הכוללת פעילות בכל היבטי הנושא החל מרישום סימני המסחר, שמירה על הקניין הרוחני וזכויות נלוות והגנה עליהם, וכלה בטיפול בהפרות של זכויות, או בפגיעות בקניין רוחני, בין היתר באמצעות צווי מניעה זמניים וקבועים.