צור קשר
עמוד הבית > עורך דין נזקי גוף > פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים

מרבית ההורים אינם יודעים כי תלמידים החל עליהם חוק חינוך חובה, ותלמידים בגני ילדים, פעוטונים ומעונות יום המופעלים ע"י ארגונים מרכזיים ורשויות מקומיות, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים, אשר הינו ביטוח חובה וחל במשך 24 שעות ביממה. הביטוח חל גם אם התאונה התרחשה מחוץ לכתלי בית הספר ומחוץ לשעות הלימודים. כלומר, גם אם התלמיד נפגע במהלך משחק בחצר ביתו, במגרש המשחקים או בכל מקום ציבורי אחר, עדיין ניתן לתבוע על פי הפוליסה.

פוליסת ביטוח תאונות תלמידים

חשוב לציין כי הפוליסה מכסה כל תאונה, למעט תאונת דרכים שארעה בארץ או בחו"ל, פגיעה שארעה כתוצאה ממלחמה, פעולות איבה, פעילות צבאית סדירה , תאונות עבודהרשלנות רפואית או נזק גופני שנגרם כתוצאה מטיפול רשלני, ומחלה שאינה נובעת מתאונה. מכיוון שהורים רבים אינם מודעים לביטוח החל, תלמידים רבים אינם תובעים את הזכויות המגיעות להם, והתיישנות הפוליסה חלה 3 שנים מהגיעו של התלמיד לגיל 18.

הביטוח הינו ביטוח חובה וההורים משלמים עבור הביטוח במסגרת אגרת החינוך בתחילת שנת הלימודים באמצעות הרשות המקומית. יחד עם זאת מוסדות החינוך, הרשויות המקומיות ו/או חברות הביטוח המבטחות, אינם מידעים פעמים רבות את ההורים בדבר קיומה של הפוליסה וההורים נוטים לחשוב כי הפוליסה מכסה תאונות הקשורות בפעילות בית ספרית בלבד. ידיעת ההורים בדבר קיומה של הפוליסה הינה חשובה במעלה, מאחר ופעמים רבות אין לתלמיד הנפגע גורם נוסף לתבוע ולקבל ממנו פיצוי הולם.

חשוב לדעת כי על פי פוליסה זו, אין צורך להוכיח רשלנות של גורם כלשהו והפיצוי ניתן אם נוכיח שאירעה תאונה אשר גרמה לנזקי גוף. להגדרה זו ניתן להכניס כל אירוע תאונתי מוכר (למעט תאונת דרכים), וכן גם מקרים אשר אינם תאונה סטנדרטית כגון תאונה הנגרמת כתוצאה מתקיפה, אלימות, אונס, תקיפה מינית, טביעה, וכדומה. בנוסף, התביעה על פי הפוליסה, אינה גורעת מזכותו של התלמיד לתבוע גם את בעל המקרקעין או כל מזיק אחר, אשר התרשל כלפיו, וגרם ברשלנותו לתאונה. לדוגמא, תלמיד אשר נפל לבור בעת הליכה ברח' יכול לתבוע את נזקיו הן מהמזיק-העירייה והן על פי הפוליסה. בנוסף, על פי אין רלוונטיות לאחריות התלמיד לתאונה במידה והיתה כזו.

על פי הפוליסה ניתן לקבל פיצוי קבוע בגין מקרה מוות ו/או פיצוי בגין נכות לצמיתות, המחושבת על פי אחוזים. כמו כן, מכסה הפוליסה נכות זמנית החל מהיום השישי ובתנאי שמדובר בתקופה אשר עולה על 21 ימים, כאשר התלמיד מרותק לביתו. על פי הפוליסה יש פיצוי עבור כל יום אשפוז, וכין ניתן לקבל החזר הוצאות חלקי בגין רכישה של אמצעי עזר והוצאות רפואיות. חשוב לדעת כי גם הורה אשר נפגע במהלך פעילות בית ספרית במוסד ברפואי, כמו למשל ליווי טיול של התלמידים, הוא זכאי לפיצוי במקרה של פגיעה.

בכל מקרה ועל מנת שלא תהיה בעיה מאוחר יותר להוכיח את התרחשות התאונה כדאי לדווח מיידית למנהל בית הספר על התאונה ולקבל ממנו עותק מטופס הדיווח על התאונה. כמו כן יש לדרוש מבית הספר עותק מהפוליסה, בצירוף המסמכים המצורפים לה ולהודיע לחברת הביטוח בהקדם על התרחשות התאונה.

למידע נוסף אודות גובה הכיסוי של פוליסת ביטוח תאונות תלמידים


כל הזכויות שמורות לעו"ד ליאנה חזין רביב, משרד עו"ד רונן ברק ושות', עורך דין נזקי גוף, תאונות ילדים, תאונות תלמידים ונזיקין.

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין רונן ברק ושות' – אין להעתיק או לעשות שום שימוש בתוכן האתר ללא אישור מראש ובכתב.
Binsted Digital
דילוג לתוכן